Houtherstel in monumenten

Met liefde voor het vak is Van Lierop al jarenlang uw expert in het houtherstel en houtrestauratie. Wij zijn volledig gecertificeerd en partner van ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Wij zijn trots op onze jarenlange bijdrage aan het in stand houden van ons monumentaal erfgoed. 

Het is belangrijk zoveel mogelijk het behoud van originele materialen en constructies te waarborgen. Bestrijdingsmiddelen worden zo beperkt mogelijk ingezet en alleen daar waar noodzakelijk. 

  • Vakkundige inspectie.
  • Meer dan 60 jaar ervaring met houtherstel in monumenten.
  • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
  • Volledig gecertificeerd en erkend partner ERM.
  • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
  • ​Meerjarige garanties.

Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) ontwikkelde hiervoor de module IPM houtaantasting. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder, en de principes van Integrated Pest Management in samenhang uitgewerkt. Om er voor te zorgen dat het bestrijden gebeurt op een manier die én effectief is én de cultuurhistorische waarden van het pand respecteert, is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld die beide optieken combineert. Een begeleidingscommissie is hiervoor in het leven geroepen, waarmee de benodigde kennis is samengebracht als ook de samenwerking met de verschillende partijen zoals de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.

Inspecteren en monitoren van groot belang

Bij aangetroffen actieve aantasting adviseren wij een onderhoudsabonnement,. Dit abonnement wordt afgestemd op uw wensen en het soort object. Indien de monumentenwacht jaarlijks inspecteert, zullen wij onze inspecties met hen afstemmen. Hiermee komt onze 50 jarige deskundigheid tot z’n recht en voorkomt u dubbele inspecties. Een door ons opgezet volwaardig Integrated Pest Management (IPM) met lichtvallen heeft duidelijk meerwaarde en tevens worden ook aantastingen hierdoor afgeremd. Inspecties van houtconstructies zullen wij uitvoeren met weinig destructieve technieken zoals Resistograaf.

Wij zijn volledig gecertificeerd

Van Lierop is in het bezit van het Keurmerk Plaagdier Management van de NVPB. Van Lierop richt zich uitsluitend op onderzoek naar en bestrijding van houtaantastende insecten en schimmels. Met betrekking tot onze werkzaamheden in monumenten zijn met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijzondere afspraken gemaakt die afwijken van de reguliere uitvoeringsrichtlijn. Hiervoor is de uitvoeringsrichtlijn URL5001 ontwikkeld - Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen  - Van Lierop werkt conform deze richtlijn.

Wij informeren u graag verder of vraag een inspectie aan.