Houtinsecten bestrijden in monumenten

Van Lierop is in het bezit van het Keurmerk Plaagdier Management van de NVPB. Van Lierop richt zich uitsluitend op onderzoek naar en bestrijding van houtaantastende insecten en schimmels. Met betrekking tot onze werkzaamheden in monumenten zijn met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijzondere afspraken gemaakt die afwijken van de reguliere uitvoeringsrichtlijn. Hiervoor is de uitvoeringsrichtlijn URL5001 ontwikkeld - Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen  - Van Lierop werkt conform deze richtlijn.

Het is belangrijk zoveel mogelijk het behoud van originele materialen en constructies te waarborgen. Bestrijdingsmiddelen worden zo beperkt mogelijk ingezet en alleen daar waar noodzakelijk. 

Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) ontwikkelde hiervoor de module IPM houtaantasting. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder, en de principes van Integrated Pest Management in samenhang uitgewerkt. Om er voor te zorgen dat het bestrijden gebeurt op een manier die én effectief is én de cultuurhistorische waarden van het pand respecteert, is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld die beide optieken combineert. Een begeleidingscommissie is hiervoor in het leven geroepen, waarmee de benodigde kennis is samengebracht als ook de samenwerking met de verschillende partijen zoals de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.

Bonte knaagkever bestrijden

Bij vermoeden van actieve aantasting door Bonte knaagkever, heeft goed monitoren eerste prioriteit. Wij bieden u hiervoor diverse methodieken bieden. Denkt u hierbij denken aan lichtvallen met lijmplaat, zelfklevend folie over de uitvliegopeningen plakken of met was dichtzetten. Lichtvallen dienen bij voorkeur vroeg in het voorjaar te worden opgesteld en na 3 á 4 maanden te worden gecontroleerd op houtaantastende kevertjes. Actieve aantastingen in ongeschilderd hout alleen plaatselijk injecteren en een oppervlakte behandeling geven. Bij geschilderd houtwerk kan het oppervlak niet behandeld worden, maar wel de scheuren en openstaande verbindingen aan het oppervlak. Voor ernstige verspreide aantastingen wordt een hetelucht behandeling ingezet. 

Huisboktor bestrijden

Constructies tot 60 jaar ouderdom met plaatselijk actieve Huisboktor-aantasting, dienen in zijn geheel te worden behandeld door Van Lierop om verdere verspreiding te voorkomen. Constructies van 60 -100 jaar oud dienen alleen plaatselijk tegen actieve Huisboktor aantasting behandeld te worden. Constructies van 100 jaar en ouder, met plaatselijk Huisboktor aantasting, adviseren wij niet te behandelen. Aangenomen wordt dat dit meestal oude, en niet meer actieve aantastingen zijn. Injecteren en afdisselen van door Huisboktor aangetast hout, behandeling zoveel mogelijk vermijden met uitzondering van zwaarder houtwerk, waarvan de boorgangen niet goed uitgeborsteld kunnen worden. Aangetast spinthout zoveel mogelijk handhaven en na uitborstelen goed verzadigen waardoor het achterliggende houtwerk ook product opneemt. In alle gevallen is het raadzaam om regelmatig te blijven monitoren.

Houtworm bestrijden

Actieve Houtworm-aantasting adviseren wij plaatselijk behandelen. Bij wijdverspreide actieve aantastingen adviseren wij een totale behandeling in de betreffende ruimte uit te voeren.

Preventief verduurzamen alleen bij Huisboktor

In principe adviseren wij niet preventief te verduurzamen bij Huisboktor aantasing. Tenzij het houtwerk wordt weggewerkt en niet meer voor inspectie en behandeling bereikbaar is. Behalve bij Huisboktor aantasting in jonge constructies tot 60 jaar en bij houtconstructies welke veel spinthout bevatten.

Inspecteren en monitoren van groot belang

Bij aangetroffen actieve aantasting adviseren wij een onderhoudsabonnement,. Dit abonnement wordt afgestemd op uw wensen en het soort object. Indien de monumentenwacht jaarlijks inspecteert, zullen wij onze inspecties met hen afstemmen. Hiermee komt onze 50 jarige deskundigheid tot z’n recht en voorkomt u dubbele inspecties. Een door ons opgezet volwaardig Integrated Pest Management (IPM) met lichtvallen heeft duidelijk meerwaarde en tevens worden ook aantastingen hierdoor afgeremd. Inspecties van houtconstructies zullen wij uitvoeren met weinig destructieve technieken zoals Resistograaf.

Wij informeren u graag verder of vraag vrijblijvend een inspectie aan.


Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management

De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie