Kelder, souterrain en parkeergarage vochtvrij

Ernstige vochtoverlast en lekkage maakt kelders, souterrains en parkeergarages onbruikbaar en heeft gevolgen voor de waarde van uw pand. Van Lierop heeft jarenlange ervaring in het duurzaam oplossen van vochtproblemen. Na inspectie door een van onze vochtspecialisten, ontvangt u een advies op maat en een offerte. Hieronder meer informatie over ons onderzoek en onze specialistische oplossingen om uw kelder, souterrain of parkeergarage weer gezond en vrij van grondwaterproblemen te maken. 

Als erkend RIG-partner (Remmers International Guarantee) werken wij met premium producten van Remmers. Een RIG-certificering biedt u een samengaan van een gegarandeerde product- en systeemkwaliteit met een uitstekende verwerking en aanbreng. Deze samenwerking geeft u betrouwbare en verifieerbare kwaliteitszekerheid in product en applicatie. 

Uw vochtspecialist Van Lierop:

 • Meer dan 60 jaar ervaring.
 • Deskundig advies en complete uitvoering.
 • Wandafdichting en vloerafdichting tegen doorslaand vocht.
 • Injecteren tegen doorslaand en optrekkend vocht.
 • Fundamentsafdichting: zijdelings indringen van vocht in muren en fundering van buiten (onder maaiveld). 
 • Verhelpen van doorvoerlekkages, kimlekkages en scheurlekkages.
 • Als RIG-partner bieden wij u zekerheid in betrouwbare kwaliteit.

Oorzaken vochtoverlast

Oorzaken van wateroverlast, vochtoverlast en lekkages zijn divers. Zo kan een zettingsscheur in de fundatie of keldervloer ontstaan of beton niet goed verdicht zijn bij het storten, waardoor er zwakke (lekkage) gevoelige plekken in de constructie ontstaan. Wanneer de grondwaterdruk toeneemt, drukt water door de constructie naar binnen. Wand- en vloerafdichting komen los en wandzouten bloeien uit. Vochtopsluitende wandafwerkingen zijn meestal niet bestand tegen vocht en wandzouten en komen hierdoor los. Grondwater trekt op in de bouwwanden waardoor de wandafwerking eraf komt.

Van Lierop dicht constructies af tegen grondwater. Naast problemen in vloeren en wanden, kan het ontbreken of niet functioneren van drainage wateroverlast veroorzaken. Soms speelt ook leidinglekkage, het niet sluitend zijn van kozijnen of condensatie een rol. Belangrijk is deze problemen te herkennen en door een specialist te laten oplossen.

     

     

     

   

Onze duurzame oplossingen

 • Afdichting tegen doorslaand vocht, optrekkend vocht en andere constructieve waterinloop met onze beproefde injecteertechnieken.
 • Afdichting van doorvoeren en fundatie door vlakafdichting aan de buitenzijde na ontgraving. 
 • Vlakafdichting van wanden en vloeren met hoogwaardige, meerlaagse, waterdichte en vochtregulerende stuc- en vloercoatingsystemen.
 • Betonschade repareren, bewapening plaatselijk ontroesten en beton afdichten.

Injecteren tegen doorslaand vocht en optrekkend vocht

Injecteren tegen vochtproblemen is een specialisatie op zich. Belangrijk is om op de juiste plaats en op de goede manier de vochtplekken te injecteren. Hier gaat een grondige analyse aan vooraf. Problemen met optrekkend vocht van beneden naar boven in constructiemuren, doorslaand vocht vanuit het maaiveld of een andere oorzaak. Van Lierop heeft de expertise in huis.

Wandafdichting en vloerafdichting tegen doorslaand vocht

Naast injecteren tegen lekkages, is veelal vlakafdichting van slechte muur- en wandconstructies noodzakelijk. Vocht zoekt de weg van de minste weerstand. Daar waarbij constructiewanden en/of vloeren vlakafdichting noodzakelijk is, gebruiken wij vochtwerende en vochtregulerende cementgebonden stucsystemen en vloerafdichtende coatings. Onze systemen bestaan uit diverse minerale afdichtingslagen die zoutbufferend zijn en goed hechten bij drukkend vocht. Een duurzame oplossing, begint bij een vakkundige constructieve aanbreng en het gebruik van de juiste producten. 

Zijdelings indringend vocht in muren en funderingen van buiten, onder het maaiveld (fundamentsafdichting)

Het zijdelings indringen van vocht in muren en fundering van buiten onder het maaiveld, kan worden voorkomen met een fundamentsafdichting. Hiervoor dient de fundering ontgraven te worden en bestrijden wij dit indringend vocht door het absorberende metselwerk aan de buitenzijde af te dichten met een elastische bitumencoating. Is ontgraven niet mogelijk dan kiezen wij voor het aanbrengen van een z.g. membraam (grondinjectie) of een verticaal vochtscherm (waterdicht injecteren van muurwerk).

  

Betonreparatie kelders, souterrains en parkeergarages

Wij pakken betonrot* (schade aan gewapend beton) aan. Betonrot is schade door roestvorming aan gewapend beton. Roesten is een expansie-reactie (roest zet uit) en zorgt ervoor dat het beton barst.

Aan de hand van onderstaand plan voeren wij de herstelwerkzaamheden uit:

 • Betonschade verwijderen en wapening blootleggen
 • Wapening ontroesten en passiveren
 • Beton repareren en afwerken

* Voor grootschalige betonrotreparatie werken wij nauw samen met betonrotspecialisten.

Zorgvuldig onderzoek door de expert loont

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, of u kunt een inspectie aanvragen.
 

 

 

 

 


De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie