Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In onze filosofie staan de belangen van onze opdrachtgevers centraal. Onze werkwijze is erop gericht de klant optimaal te bedienen, vraag en aanbod exact op elkaar te laten aansluiten, naar de hoogste kwaliteit te streven en om het renovatie- of restauratieproces optimaal te beheersen. De LEAN filosofie sluit daar naadloos op aan. Daarnaast willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam renoveren en restaureren heeft daarom voor ons hoge prioriteit. Projecten kunnen met FSC® hout, volgens de FSC® richlijnen uitgevoerd worden.

Ook binnen onze organisatie streven wij naar duurzaamheid, met een zo laag mogelijke Co² uitstoot. Zo zijn bijvoorbeeld alle lichtvoorzieningen vervangen en gebruiken wij groene stroom. 

Lean renoveren en restaureren

Lean production is een managementfilosofie die erop gericht is om in elk proces iedere verspilling tegen te gaan en alles wat geen toegevoegde waarde heeft, uit te sluiten. Hierdoor gaat de kwaliteit van het product omhoog en de kosten omlaag. Beide gevolgen zijn zowel voor de opdrachtgever als voor ons bedrijf van belang, zeker in een tijd dat prijzen onder druk staan en er goed op de kosten gelet moet worden.

In iedere fase van het renovatie- of restauratieproces vragen wij ons bij elke nieuwe stap af of deze daadwerkelijk waarde toevoegt voor de klant. Dat helpt ons het proces effectiever en efficiënter te maken.

Lean is een uitgangspunt in het denken en doen van onze mensen. In regelmatig terugkerende sessies, waarbij alle medewerkers betrokken zijn, worden onze processen tegen het licht gehouden en waar nodig verbeteringen en vereenvoudigingen ingevoerd. Zo ontstaat ook meer inzicht in elkaars werk, hetgeen de teamgeest bevordert.

Met het gebruik van FSC® hout dragen wij bij aan het ‘sluiten van de keten' in de houthandel. Alle schakels tussen bos en bouwwerk worden door een onafhankelijke certificeringinstantie gecontroleerd. Onze opdrachtgevers hebben daardoor de zekerheid dat er bij FSC® projecten, hout uit verantwoord beheerde bossen wordt toegepast en hoeven zelf geen tijd en energie te besteden aan controle en administratie.

Wij informeren u graag verder over onze manier van bedrijfsvoering,