Werkwijze bij seriematig onderzoek

Gedegen seriematig onderzoek loont

Bij seriematig onderzoek volgen wij onze beproefde methode en stappenplan voor Renovatie, Onderhoud of Groot Onderhoud (ROGO). Aan de hand van uw strategisch beleid, stelt u samen met de projectleider het maatwerk Kruipruimte ProtectiePlan samen. Vervolgens ontvangt u een overzicht van het in kaart gebrachte woningbezit, inclusief renovatiebegroting per woning. Het is raadzaam om Van Lierop al bij het begin van renovatieprojecten te betrekken, hierdoor kunnen wij u vanaf het begin bijstaan met onze expertise en advies is een succesvolle renovatie of restauratie het resultaat.

Stappenplan ROGO

 1. Vaststellen doelstelling onderzoek en gewenste wooncomfort.
 2. Aanlevering gegevens door opdachtgever.
 3. Planning en communicatie door Van Lierop.
 4. Vooropname objecten.
 5. Onderzoek kruipruimten en begane grond:
 • Wij kijken naar het klimaat en doen metingen naar de vochtigheidsgraad en ventilatieniveau.
 • Verder bekijken wij de conditie van de vloerbalkopleggingen, het leidingwerk en of er sprake is van sporen van zwam of houtaantastende insecten.
 • Boven de vloer speuren wij naar aanwijzingen die duiden op vochtproblemen.
 • Wanneer er in de kruipruimte een inspectieluik ontbreekt dan kunnen wij een luik maken voor u of we zetten onze videoscope in.
 • Met de videoscope kunnen wij door een kleine opening in de kruipruimte een goede indruk krijgen van de status in de kruipruimte.
 • Uiteraard controleren wij, indien van toepassing, het houtwerk van de kapconstructie op aantasting.
 • Hierbij vergeten wij uiteraard niet eventuele sporen van lekkage op te nemen in ons onderzoeksrapport.

6. Offertefase op basis van Kruipruimte ProtectiePlan - dit plan bespreken wij graag met u.
7. Uitvoeringen logistiek Van Lierop.
8. Oplevering & nazorg.

Videoscopisch onderzoek voor niet toegankelijke kruipruimte

Wij voeren regelmatig onderzoek uit voor woningbouwverenigingen met behulp van de videoscope. Ontoegankelijke ruimte kunnen hiermee tijdig geinspecteerd worden op aantasting door zwam, vocht of houtinsecten. Hiervoor maken wij veelvuldig gebruik van ventilatieroosters. Bewoners ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en hoeven niet thuis te blijven. Hierdoor kunnen wij meer woningen per dag onderzoeken en blijven de onderzoekskosten per woning laag.

Asbestinventarisatie

Het inspecteren van de kruipruimte op aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen conform de SC-540/2011. Asbestinventarisatie type A, visueel onderzoek, wordt uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Dit betreft een onderzoek (asbest inventarisatie type A) naar de direct waarneembare asbestbronnen, niet destructief onderzoek. Hiermee worden eventuele risicobronnen in kaart gebracht. Onze rapportage is geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en eventuele saneringswerkzaamheden.

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 


De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie