Werkwijze bij seriematig onderzoek

Gedegen seriematig onderzoek loont

Bij seriematig onderzoek volgen wij onze beproefde methode en stappenplan voor Renovatie, Onderhoud of Groot Onderhoud (ROGO). Aan de hand van uw strategisch beleid, stellen wij samen met u  kruipruimte ricicoklassen en urgentieplan samen. Vervolgens ontvangt u een overzicht van het in kaart gebrachte woningbezit, inclusief renovatiebegroting per woning. Het is raadzaam om Van Lierop al bij het begin van uw renovatieprojecten te betrekken. Vanaf de start van uw project staan wij u bij met onze expertise en advies met een  succesvolle renovatie of restauratie als resultaat.

Stappenplan ROGO

 1. Doelstelling onderzoek en gewenste wooncomfort
 2. Aanlevering gegevens door opdachtgever
 3. Planning & communicatie door Van Lierop
 4. Inspectie kruipruimten en begane grondvloer:
  Wij onderzoeken klimaat door metingen te doen naar de vochtigheidsgraad en het ventilatieniveau.
  Verder bekijken wij de conditie van de vloerbalkopleggingen, het leidingwerk en of er sprake is van sporen van zwam of houtaantastende insecten
  Boven de vloer speuren wij naar aanwijzingen op vochtproblemen.
  Ontbreekt een kruipluik, dan maken wij deze voor u of wij zetten onze videoscope in.
  Met de videoscope kunnen wij door een kleine opening in de kruipruimte een goede indruk krijgen van de status in de kruipruimte.
  Uiteraard controleren wij, indien van toepassing, het houtwerk van de kapconstructie op aantasting.
  Hierbij vergeten wij uiteraard niet eventuele sporen van lekkage op te nemen in ons onderzoeksrapport.
 5. Offertefase op basis van risicoklasse 
 6. Uitvoering, logistiek en nazorg
  Eventueel asbestsanering door gecertificeerde partner.
  Planning en uitvoering op gezamelijke afstemming.
  Uitvoering houtconservering, zwamsanering, fundamentsafdichting, optrekkend vocht, bodem klilmaat en isolatie, bouwkundig herstel en vloerrenovaties.

Videoscopisch onderzoek voor niet toegankelijke kruipruimten

Wij voeren regelmatig steeksproefgewis onderzoek uit voor woningbouwverenigingen met behulp van de videoscope, dit is een een verkennend onderzoek. Ontoegankelijke ruimte worden hiermee  geinspecteerd op aantasting door zwam, vocht of houtinsecten. Dit onderzoek wordt vaak via bestaande ventilatieroosters uitgevoerd worden. Bewoners ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en hoeven niet thuis te blijven. Hierdoor onderzoeken wij meer woningen per dag  en blijven de onderzoekskosten per woning laag.

Asbestinventarisatie

Het inspecteren van kruipruimten op aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen (conform de SC-540/2011. Asbestinventarisatie type A, visueel onderzoek), wordt uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Dit betreft een onderzoek naar de direct waarneembare asbestbronnen en betreft een niet-destructief onderzoek. Hiermee brengen wij eventuele risicobronnen in kaart. Onze rapportages zijn geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en eventuele saneringswerkzaamheden.

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.