Videoscopisch onderzoek voor moeilijk bereikbare ruimtes

Videoscopisch onderzoek voor niet toegankelijke kruipruimten

Wij voeren regelmatig onderzoek uit voor vastgoedbeheerders met behulp van de videoscope. Het inzetten van de videoscope is uitermate geschikt om steeksproefsgewijs informatie te verzamelen over de staat van de kruipruimte(n) en begane grondvoer(en). Ontoegankelijke ruimte kunnen hiermee tijdig geïnspecteerd worden op aantasting door zwam, vocht of houtinsecten. Hiervoor maken wij veelvuldig gebruik van ventilatieroosters. Op basis van de uitkomst adviseren wij u of verder aanpak noodzakelijk is.

Bewoners ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en hoeven niet thuis te blijven. Hierdoor kunnen wij meer woningen per dag onderzoeken en blijven de onderzoekskosten per woning laag.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.