Bestrijding optrekkend vocht dmv injectie

Optrekkend vochtbestrijden

Omdat iedere situatie anders is verschilt ook de oplossing voor het vochtprobleem per geval. Het is vaak een combinatie van oorzaken die leiden tot vochtproblemen. De technisch adviseurs van Van Lierop weten voor u de juiste balans te vinden tussen investering en de oplossing van het vochtprobleem. Wij adviseren u dan ook bij onderstaande vochtproblemen een vrijblijvende inspectie aan te vragen, om de aard van uw vochtprobleem vast te stellen.

 • Vakkundige inspectie.
 • Meer dan 60 jaar ervaring.
 • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
 • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
 • ​Meerjarige garanties.

Onze duurzame oplossingen

 • Afdichting tegen doorslaand vocht, optrekkend vocht en andere constructieve waterinloop met onze beproefde injecteertechnieken.
 • Afdichting van doorvoeren en fundatie door vlakafdichting aan de buitenzijde na ontgraving (fundamentsafdichting)
 • Vlakafdichting van wanden en vloeren met hoogwaardige, meerlaagse, waterdichte en vochtregulerende stuc- en vloercoatingsystemen.
 • Betonschade repareren, bewapening plaatselijk ontroesten en beton afdichten.

Optrekkend vochtbestrijding

U herkent optrekkend vocht in de regel aan vochtkringen vlak boven de plint in uw woning (een soort waterlijn/vlekvorming), vaak gecombineerd met zoutuitbloeiingen. Het kan ook zijn dat de muurverf afbladdert, stucwerk of behang loslaat. In sommige gevallen is de plint al aangetast door houtrot en brokkelt deze af in kleine stukjes.

Wanneer het vocht als gevolg van de capillaire werking omhoog komt moet er goed worden onderzocht wat de vochtbron is. Er kan constant water in de kruipruimte staan als gevolg van een hoger grondwaterstand of een lekkage van leidingen of afvoeren. Wanneer de kruipruimte onvoldoende geventileerd wordt en een stilstaande lucht situatie in de kruipruimte aanwezig is, kunnen er condens problemen ontstaan. In het geval van een houten balklaag kan binnen afzienbare tijd een ernstig zwamprobleem ontstaan, met de daarbij behorende herstel kosten.

Muren die langdurig vochtig zijn en blijven leiden to allerlei problemen. De luchtvochtigheidsgraad in de verblijfsruimtes stijgt en er bestaat kans op oppervlakteschimmel. Een "klam" gevoel leidt tot het hoger zetten van de thermostaat van de kachel waardoor uw energieverbruik onnodig hoog wordt. Voor de constructie van uw woning is het ook slecht. Wanneer u een houten vloer hebt loopt u grote kans op zwamvorming. De vloerbalken liggen opgelegd in een constant vochtige muur, wat uiteindelijk leidt tot een verzwamde vloer en muur. Met een injectievloestof creëren wij een horizontale vochtbarrière, om dit probleem op te lossen. Van Lierop beschikt over verschillende injectietechnieken en injectievloeistoffen, die op de verschillende situaties worden afgestemd.

Injecteren tegen doorslaand vocht en optrekkend vocht

Injecteren tegen vochtproblemen is een specialisatie op zich. Belangrijk is,op de juiste plaats en op de goede manier de vochtplekken te injecteren. Hier gaat een grondige analyse aan vooraf. Problemen met optrekkend vocht van beneden naar boven in constructiemuren, doorslaand vocht vanuit het maaiveld of een andere oorzaak? Van Lierop heeft de expertise in huis.

Doorslaand vocht - opgelost door wandafdichting en vloerafdichting 

Naast injecteren tegen lekkages, is veelal vlakafdichting van slechte muur- en wandconstructies noodzakelijk. Vocht zoekt de weg van de minste weerstand. Daar waarbij constructiewanden en/of vloeren vlakafdichting noodzakelijk is, gebruiken wij vochtwerende en vochtregulerende cementgebonden stucsystemen en vloerafdichtende coatings. Onze systemen bestaan uit diverse minerale afdichtingslagen die zoutbufferend zijn en goed hechten bij drukkend vocht. Een duurzame oplossing, begint bij een vakkundige constructieve aanbreng en het gebruik van de juiste producten. 

Zijdelings indringend vocht in muren en funderingen van buiten, onder het maaiveld (fundamentsafdichting)

Het zijdelings indringen van vocht in muren en fundering van buiten onder het maaiveld, kan worden voorkomen met een fundamentsafdichting. Hiervoor dient de fundering ontgraven te worden en bestrijden wij dit indringend vocht door het absorberende metselwerk aan de buitenzijde af te dichten met een elastische bitumencoating. Is ontgraven niet mogelijk dan kiezen wij voor het aanbrengen van een z.g. membraam (grondinjectie) of een verticaal vochtscherm (waterdicht injecteren van muurwerk).

  

Doorslaand vocht in gevels

Doorslaand vocht in gevels kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat het metselsteen een sterke vochtopname heeft. Er kan ook sprake zijn van slecht voegwerk, valspecie in de spouw of scheuren in het metselwerk. Om de muren tegen voortdurende vochtbelasting door regen te beschermen hanteren wij de techniek van het hydroforberen. Door de ondergrond te impregneren met een speciaal hydrofobeermiddel onstaat een onzichtbare waterafstotende zone in het oppervlak van het muurwerk en maken wij u gevel waterafstotend. De poriën worden hierbij niet afgesloten, de dampdoorlaatbaarheid blijft behouden.

Wilt u meer informatie dan kunt contact met ons opnemen of u vraag een inspectie aan.
 

 

 

 


Vochtproblemen herkennen

Veiligheid en kwaliteit

 • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
 • FSC
 • ISO 9001 VCA
 • KOMO
 • Keurmerk Plaagdier Management
 • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie