Zwambestrijding in monumenten

Van Lierop is in het bezit van het Keurmerk Plaagdier Management van de NVPB. Van Lierop richt zich uitsluitend op onderzoek naar en bestrijding van houtaantastende insecten en schimmels. Met betrekking tot onze werkzaamheden in monumenten zijn met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijzondere afspraken gemaakt die afwijken van de reguliere uitvoeringsrichtlijn. Hiervoor is de uitvoeringsrichtlijn URL5001 ontwikkeld - Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen  - Van Lierop werkt conform deze richtlijn.

Het is belangrijk zoveel mogelijk het behoud van originele materialen en constructies te waarborgen. Bestrijdingsmiddelen worden zo beperkt mogelijk ingezet en alleen daar waar noodzakelijk. 

Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) ontwikkelde hiervoor de module IPM houtaantasting. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder, en de principes van Integrated Pest Management in samenhang uitgewerkt. Om er voor te zorgen dat het bestrijden gebeurt op een manier die én effectief is én de cultuurhistorische waarden van het pand respecteert, is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld die beide optieken combineert. Een begeleidingscommissie is hiervoor in het leven geroepen, waarmee de benodigde kennis is samengebracht als ook de samenwerking met de verschillende partijen zoals de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.

Zwambestrijden

Bij zwamsanering streven wij ernaar het houtwerk met cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk behouden. Vastzittende stuclagen worden niet verwijderd. Wegnemen van de voedselbron van de zwam in het muurwerk, door alleen rondom de balkkoppen te injecteren. Injecteren zal met een kortere h.o.h. (hart op hart) afstand  gebeuren, indien nodig met een kleinere diameter boor om het metselwerk niet onnodig te beschadigen. Balkkoppen verduurzamen wij met injectietechniek. Zwakke muren krijgen alleen een oppervlaktebehandeling. Wij benadrukken dat regelmatig inspecteren door De Houtarts na behandeling van groot belang is.

Inspecteren en monitoren van groot belang

Bij aangetroffen actieve zwamaantasting adviseren wij een onderhoudsabonnement. Dit abonnement wordt afgestemd op uw wensen en het soort object. Indien de monumentenwacht jaarlijks inspecteert, stemmen wij onze inspecties met hen af. Hiermee komt onze 50 jarige deskundigheid tot z’n recht en voorkomt u dubbele inspecties. Een door ons opgezet volwaardig Integrated Pest Management (IPM) met lichtvallen heeft duidelijk meerwaarde en tevens worden ook aantastingen hierdoor afgeremd. Inspecties van houtconstructies voeren wij uit met weinig destructieve technieken, zoals de Resistograaf.

Wij informeren u graag verder of vraag vrijblijvend een inspectie aan.


Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management

De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie