Certificering

Welke voordelen heeft een gecertificeerd bedrijf als Van Lierop voor u?

  • U kunt er zeker van zijn dat een product of dienst in zijn toepassing de gevraagde kwaliteit heeft.
  • U kunt erop vertrouwen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.
  • Aantoonbaar dat Van Lierop het maximale hebben gedaan om te voldoen aan algemeen gestelde zorgplichten, die steeds vaker in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

De audits door een externe auditor zorgen ervoor dat het management een grotere zekerheid krijgt dat risico’s goed zijn geïdentificeerd en worden beheerst. Dit geldt ook voor de naleving van wet- en regelgeving.

ISO-9001 gecertificeerd

De ISO-9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of wij als organisatie in staat zijn te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

VCA gecertificeerd

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting ten behoeve van opdrachtnemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma, jaarlijks worden wij objectief en structureel getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem.

Voor elk project wordt door de projectleider, met behulp van de interne KAM-coördinator, een projectplan opgesteld. Het projectplan is de verzameling van een communicatie-, kwaliteits- en veiligheidsplan. Tijdens de uitvoering wordt de situatie op de bouwplaats continu getoetst op veiligheid. Het voorkomen van ongevallen is een eerste prioriteit. Alle interne afspraken en procedures zijn vastgelegd in het managementsysteem.

KOMO is dé specialist in objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Staat het KOMO-keurmerk ergens op? Dan wordt voldaan aan alle markt- én overheids­eisen. De klant koopt de kwaliteit die is beloofd: aantoonbaar de beste.

KOMO gecertificeerd

KOMO staat voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing

Van Lierop is in het bezit van een KOMO certificaat. KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Doel is de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen BeoordelingsRichtLijn (BRL).

Keurmerk Plaagdiermanagement van de NVPB

Van Lierop is in het bezit van het keurmerk Plaagdiermanagent. NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van gecertificeerde bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

FSC® (forest stewardship council)

FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Omdat wij samen willen werken aan de bescherming van bossen wereldwijd en tegelijkertijd concreet invulling willen geven aan ons MVO-beleid en dit ook zichtbaar maken, zijn wij FSC® gecertificeerd. Uw projecten kunnen desgewenst volgens de voorgeschreven richtlijnen van de FSC® worden gerealiseerd.

Een onafhankelijke certificatie instantie controleert Van Lierop, dat het aan u geleverde FSC®-hout door ons als FSC® hout is ingekocht*. Op deze manier is er sprake van een gecontroleerde handelsketen en geven wij als gecertificeerd bedrijf een duurzaamheidsgarantie af.

*Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat bij niet-gecertificeerde bedrijven geen controle plaatsvindt. Zij kunnen dan ook niet leveren conform de voorwaarden gesteld aan dit project.

De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie