Non-destructief onderzoek van balkkop met resistograaf

Resistografisch non-destructief onderzoek

Met onze nieuwe Resistograaf doen wij ‘non-destructief’, minutieus onderzoek naar de reststerkte van hout in monumenten en historische gebouwen. Op deze manier brengen wij balklagen en kapconstructies in kaart voor wat betreft aantasting door insecten en houtrot. Na het onderzoek zijn er geen sporen aan het hout zichtbaar. Deze onderzoeksmethode is uitstekend geschikt is voor onderzoek in (rijks)monumenten en geheel in lijn met de inspectie criteria van de ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) .

Deze techniek maakt het mogelijk om zwakke plekken te registreren in bv. een balkkopoplegging. Een lang boortje met een kleine diameter wordt in het hout geboord. Tijdens de indringing wordt voortdurend de weerstand gemeten en grafisch vastgelegd. Op het moment dat er een weerstandsval is, valt deze grafisch af te lezen.

De volledig digitale weerstandsmeter registreert heel nauwkeurig en betrouwbaar de conditie van alle houten constructies. Deze onderzoeksmethode is uitermate geschikt in (rijks)monumenten en is volledig geaccepteerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.