Houtaantasting in monumenten

Eigenaren van monumentale panden staan vaak voor de vraag: ‘wat te doen met houtaantasting door insecten en zwammen’. Soms zijn er duidelijk sporen of rondvliegende insecten. Andere keren komen ze aan het licht (bij moeilijke bereikbare kapconstructies of afwerkingen) bij groot onderhoud of restauraties. De ontmoeting van verleden en heden vraagt om vakmanschap, specialistische kennis en ervaring. De gestelde eisen aan bijvoorbeeld (voor)onderzoek, herstel en bestrijdingsmaatregelen in monumenten zijn nu eenmaal heel anders dan voor niet historische gebouwen.

Waarom Van Lierop:

  • Vakkundige inspectie. 
  • Meer dan 60 jaar ervaring.
  • Volledig gecertificeerd en erkend partner ERM.
  • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
  • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
  • ​Meerjarige garanties.

Met de grootste zorg voor uw (rijks)monument

Niet alleen zijn wij al meer dan 60 jaar dé expert op het gebied van houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten, maar ook partner Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ERM. Wij garanderen de beste zorg en kwaliteit als het gaat om restauratie- en bestrijdingswerkzaamheden in monumenten. Wij zijn in het bezit van Keurmerk Nederlandse Vereniging Plaagdier Management Bedrijven NVPB. Gecertificeerd voor Integrated Pest Management Houtbescherming Monumenten IPM via de KPMB. Daarnaast werken wij volgens uitvoeringsrichtlijn URL5001, waarin bijzondere afspraken zijn vastgelegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over werkzaamheden voor de bestrijding van houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten historische waardevolle panden.

ERM: ‘monumenten én hun eigenaren zijn gebaat bij het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen voor hoogwaardig vakmanschap bij restauraties’.

Monumentaal hout behouden met Epoxytechniek

Bij houtrot repareren denkt men al snel aan het vervangen van het houtwerk. Dit leidt meestal tot een ingrijpende en kostbare reconstructie. Restaureren aan de hand van Epoxytechnieken is minder ingrijpend, minder kostbaar en zeker zo sterk. Omdat we alleen het aangetaste houtwerk verwijderen, zal het nog gezonde monumentale houtwerk maximaal behouden blijven. Epoxyhars biedt hierdoor een uitstekende manier om houtrot te repareren.

Houtworm bestrijden in monumenten

Actieve Houtworm-aantasting adviseren wij plaatselijk te behandelen. Bij wijdverspreide actieve aantastingen adviseren wij een totale behandeling in de betreffende ruimte uit te voeren.

Bonte knaagkever bestrijden in monumenten

Bij vermoeden van actieve aantasting door Bonte knaagkever, heeft goed monitoren eerste prioriteit. Wij bieden u hiervoor diverse methodieken. Denkt u hierbij aan lichtvallen met lijmplaat, zelfklevend folie over de uitvliegopeningen plakken of met was dichtzetten. Lichtvallen dienen bij voorkeur vroeg in het voorjaar te worden opgesteld en na 3 á 4 maanden te worden gecontroleerd op houtaantastende kevertjes. Actieve aantastingen in ongeschilderd hout alleen plaatselijk injecteren en een oppervlakte behandeling geven. Bij geschilderd houtwerk kan het oppervlak niet behandeld worden, maar wel de scheuren en openstaande verbindingen aan het oppervlak. Voor ernstige verspreide aantastingen wordt een hetelucht behandeling ingezet. 

Huisboktor bestrijden in monumenten

Constructies tot 60 jaar oud met plaatselijk actieve Huisboktor-aantasting, dienen in zijn geheel te worden behandeld door Van Lierop om verdere verspreiding te voorkomen. Constructies van 60 -100 jaar oud dienen alleen plaatselijk tegen actieve Huisboktor aantasting behandeld te worden. Constructies van 100 jaar en ouder, met plaatselijk Huisboktor aantasting, adviseren wij niet te behandelen. Aangenomen wordt dat dit meestal oude, en niet meer actieve aantastingen zijn. Injecteren en afdisselen van door Huisboktor aangetast hout, behandeling zoveel mogelijk vermijden met uitzondering van zwaarder houtwerk, waarvan de boorgangen niet goed uitgeborsteld kunnen worden. Aangetast spinthout zoveel mogelijk handhaven en na uitborstelen goed verzadigen waardoor het achterliggende houtwerk ook product opneemt. In alle gevallen is het raadzaam om regelmatig te blijven monitoren.

Preventief verduurzamen alleen bij Huisboktor

In principe adviseren wij niet preventief te verduurzamen bij Huisboktor aantasting. Tenzij het houtwerk wordt weggewerkt en niet meer voor inspectie en behandeling bereikbaar is. Behalve bij Huisboktor aantasting in jonge constructies tot 60 jaar en bij houtconstructies welke veel spinthout bevatten.

Alternatieve bestrijdingsmiddelen

Van Lierop wordt regelmatig door deze instanties getoetst op de voorgeschreven kwaliteitsrichtlijnen. De richtlijnen waarborgen zoveel mogelijk het behoud van originele materialen en constructies. Wij werken met alternatieve bestrijdingstechnieken als hetelucht methodezuurstofarme luchtmethodedrukloos injectiesysteem en microgolven bestraling. Bij deze technieken gebruiken wij geen bestrijdingsmiddelen. Zo maakt Van Lierop voor onderzoek van balkkoppen op houtrot gebruik van een resistograaf.

Zwam bestrijden in monumenten

Bij zwamsanering streven wij ernaar het houtwerk met cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk behouden. Vastzittende stuclagen worden niet verwijderd. Wegnemen van de voedselbron van de zwam in het muurwerk, door alleen rondom de balkkoppen te injecteren. Injecteren zal met een kortere h.o.h. (hart op hart) afstand  gebeuren, indien nodig met een kleinere diameter boor om het metselwerk niet onnodig te beschadigen. Balkkoppen verduurzamen wij met injectietechniek. Zwakke muren krijgen alleen een oppervlaktebehandeling. Wij benadrukken dat regelmatig inspecteren door De Houtarts na behandeling van groot belang is.

Kelderzwam

Huiszwam             Poriënzwam         Kelderzwam

Inspecteren en monitoren van groot belang

Wilt u zekerheid, kies dan voor ons onderhoudsabonnement.

Wilt u meer informatie dan kunt contact met ons opnemen of u kunt een inspectie aanvragen.    

Als partner Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), garanderen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit als het gaat om restauratie/ bestrijdingswerkzaamheden in monumenten. ERM: ‘monumenten én hun eigenaren zijn gebaat bij het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen voor hoogwaardig vakmanschap bij restauraties’. 
De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg. Inzicht in en vertrouwdheid met de bouwmethodes uit het verleden moeten worden gekoppeld aan kennis van hedendaagse technieken en wensen op het gebied van comfort en duurzaamheid. Dit alles met als doel behoud van Cultureel erfgoed.

Lid van de NVPB. De Nederlandse Vereniging Plaagdier Management Bedrijven, streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen kwaliteitsnorm willen wij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Mede dankzij de Kwaliteitsnorm NVPB wordt de NVPB gezien als een vertegenwoordiger van plaagdiermanagement bedrijven, die een kwalitatief hoogstaand product leveren. De norm van de uitvoeringsrichtlijn staat garant voor kwaliteit.

Keurmerk van de KPMB. De Stichting Keurmerk Plaagdier Managment Bedrijven is schemabeheerder van het kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Van Lierop voldoet aantoonbaar aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd en verdient hiermee het Keurmerk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties. 

Gecertificeerd Integrated Pestmanagement Houtbescherming monumenten IPM via KPMB Alhoewel Van Lierop al jaren volgens de officiële richtlijnen ‘houtaantasting in monumenten door insecten en zwammen’ werkt, ontvingen wij recentelijk het IPM certificaat. Het is een kroon op ons werk om als een van de eerste in Nederland in het bezit te zijn van het certificaat (IPM). Dit certificaat onderstreept de Integrated Pest Management Houtbescherming Monumenten deskundigheid van ons bedrijf in de houtbescherming van monumenten. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de uitvoeringsrichtlijn bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder.

De restauratieladder bevat onze redeneervolgorde. Welke keuze wordt gemaakt, hangt af van de fysieke samenhang, de historische waardenstelling van het betreffende bouwdeel en het beoogde gebruik.

Van Lierop werkt volgens de richtlijn URL5001, in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hierin zijn bijzondere afspraken vastgelegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden voor de bestrijding van houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten historische waardevolle panden.

Wij informeren u graag verder of vraag een inspectie aan.