Artilleriemagazijn Delft

Van Lierop verdrijft vocht en houtinsecten uit het voormalige Artilleriemagazijn in Delft. Wij injecteren de oude bouwmuren waarin het vocht optrekt. Verder behandelen we de houten kapconstructies en vloeren tegen houtaantastende insecten.

Van Lierop verdrijft vocht en houtinsecten uit het voormalig Artilleriemagazijn aan de rand van het centrum van Delft. In opdracht van hoofdaannemer Bouwbureau Bakels en Ouwerkerk BV injecteren we de dikke, oude bouwmuren waarin vocht optrekt. Verder behandelen we de houten kapconstructies en vloeren tegen houtaantastende insecten.

Voorafgaand aan de vochtbestrijding is eerst zorgvuldig onderzoek gedaan in samenwerking met Remmers Bouwchemie. Hierna hebben we een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Zo zijn op diverse locaties op verschillende hoogten boorkernen genomen uit de muren. Die zijn onderzocht in het laboratorium om vochtwaardes en zoutbelasting vast te stellen. Is het metselwerk zoutbelast, dan moet bij de afwerking namelijk rekening worden gehouden met een speciale, zoutbestendige saneermortel.

Historie

Het Artilleriemagazijn is een Nederlands rijksmonument, met een zeer lange historie. Het is een voormalig Clarissenklooster, dat sinds de reformatie in 1573 lange tijd leegstond. Het klooster kreeg een andere bestemming: wapenopslag. Vandaar de naam Artilleriemagazijn. In het magazijn lagen zwavel, salpeter (grondstoffen voor buskruit), kogels, affuiten en kanonnen opgeslagen. In de tuin werd een lage kruittoren gebouwd die in 1654 ontplofte. Hierbij werd het hele complex inclusief een deel van de stad compleet verwoest. Het magazijn dat er nu staat dateert uit 1671. Vanaf dat moment werd het gebruikt als affuitenloods, vuurwerkerslaboratorium en als depot van het Legermuseum.

Nieuws

Over ons

Historie

Projecten

Referenties

WKA

Vacatures

Privacyverklaring

Cookies

Brochure

FAQ

Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management
  • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg