ERM heeft mooie nieuwe informatieve website

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. Van Lierop voldoet aan deze restauratiekwaliteit als erkend ERM bedrijf. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten. Na meer dan acht jaar was de website toe aan zowel een meer bij de tijd horende look en feel, als een meer adequate zoekstructuur. De nieuwe site is helder ingericht, voor verschillende doelgroepen met verschillende informatiebehoeften.

Particuliere opdrachtgevers, overheden en restauratieprofessional worden nu vraaggericht bediend. Richtlijnen zijn gekoppeld aan relevante documenten, de mogelijkheid informatie te zoeken is sterk uitgebreid en de website kent en groot aantal dossiers, variërend van asbest tot verdroging. Neem een kijkje op www.stichtingerm.nl.

 

 

Nieuws

Over ons

Historie

Projecten

Referenties

WKA

Vacatures

Privacyverklaring

Cookies

Brochure

FAQ

Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management
  • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg