Molen De Hoop te Wieringerwaard Noord Holland

Van Lierop is hier enkele ingerotte en/of door bonte knaagkever aangetaste houten constructiedelen aan het herstellen met een epoxy techniek. Verder zal Van Lierop plaatselijk een bestrijding uit voeren tegen de bonte knaagkever. Met name één van de achtkantstijlen was ernstig aangetast.

Tot slot heeft Van lierop met de Gemeente Hollands Kroon afgesproken om jaarlijks de molen aan een inspectie te onderwerpen zodat ook in de toekomst aantastingen in een vroeg stadium kunnen worden waargenomen. Hiermee kunnen (grote) herstelschades worden voorkomen.

Nieuws

Over ons

Historie

Projecten

Referenties

WKA

Vacatures

Privacyverklaring

Cookies

Brochure

FAQ

Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management
  • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg