Zwambestrijding

Zwambestrijding ofwel bestrijden van Huiszwam, Kelderzwam in hout- en muurwerk. De grootste vijand van onze gebouwen is ongetwijfeld vocht. Een direct gevolg van aanwezigheid van vocht in de houtconstructie van een gebouw is zwamaantasting. De zwam is een schimmel die zich vormt in vochtige ruimtes. Vloerherstel, geheel of gedeeltelijk vervangen van vloerbalken en vloerhout is vaak noodzakelijk voor goede zwambestrijding. Zwammen bevinden Wij zijn tevens gespecialiseerd in zwambestrijding in (rijks)monumenten. Voor het verhelpen en bestrijden van zwammen, kunt u het beste een specialist inschakelen.

Waarom Van Lierop inschakelen:

 • Vakkundige inspectie.
 • Meer dan 60 jaar ervaring in het bestrijden van zwam.
 • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
 • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
 • ​Meerjarige garanties.

Waarom is zwambestrijding nodig?

Zwam tast hout aan dat al enige tijd vochtig is en veroorzaakt houtrot, waardoor de constructie binnen afzienbare tijd ernstig kan verzwakken. De Huiszwam is bijvoorbeeld in staat om binnen een half jaar de draagkracht van een vloer met 50% te verminderen. 

Zwammen in de kruipruimte

Een zwam in de kruipruimte kan gevaarlijk zijn omdat deze met haar lange spoordraden de constructie van uw woning kan aantasten. De sporen van een zwam zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Kelders en kruipruimten zijn ideale plaatsen voor zwammen om zich te ontwikkelen. De luchtvochtigheid is op deze plaatsen vaak hoger en het klimaat tussen de 10-23 graden. Natuurlijk kan een lekkage ook zwamgroei veroorzaken. De zwam haalt haar voeding in kruipruimten uit de vochtige en poreuze muren en houten steunbalken. Bent u hier niet op tijd bij dan kunnen spoordraden zich een weg boren door het beton en metselmortel en de spoordraden kunnen zelfs ook naastgelegen panden aantasten. 

Zwambestrijding door de specialist, hoe gaat dit in zijn werk?

Zwambestrijding begint met het verwijderen van het door zwam aangetaste houtwerk. Dit dient tot 1 meter voorbij het aangetaste deel van de constructie te gebeuren. Van de muurgedeelten waarop schimmeldraden en schimmelstrengen van de zwam voorkomen, verwijderen we de pleisterlagen omdat hierachter ook de zwam draden kunnen voortwoekeren. Het aangetaste muurwerk wordt met een gasbrander schoongebrand, voegen uitgekrabd en vervolgens besproeid met een zwambestrijdingsmiddel op waterbasis.

Ernstige zwamaantasting verhelpen wij door het muurwerk via een aangebracht boorgatenpatroon te injecteren, om zo ook de inwendige zwamdraden te bereiken. Het bestaande en nieuw in te brengen houtwerk wordt preventief behandeld tegen zwamaantasting door middel van een oppervlaktebehandeling. In het geval van kruipruimtes, verwijderen we met zwamsporen besmet zand uit de kruipruimte en vervangen dit met schoon zand. Deze nieuwe bodemafsluiting behandelen wij tegen zwamaantasting. Niet aangetaste balkkoppen worden preventief geïnjecteerd. Van Lierop geeft een meerjarige garantie op zwambestrijding.

Wij informeren u graag verder of vraag een inspectie aan.
 


Veiligheid en kwaliteit

 • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
 • FSC
 • ISO 9001 VCA
 • KOMO
 • Keurmerk Plaagdier Management
 • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg