Volledig kruipruimteonderzoek een duurzame start

Bij woningrenovatie is het altijd verstandig om de kruipruimte te laten inspecteren. Een kruipruimterenovatie door Van Lierop is gefundeerd op drie pijlers: onderzoek, herstel en bestrijding. Door overmatig vocht kunnen diverse problemen als zwamaantasting (houtrot) in de begane grondvloer ontstaan. Als specialist in (seriematige) kruipruimterenovaties, maken wij de woningen vanaf de bodem tot en met de begane grondvloer gezond. Dit doen wij op het gebied van zwam- en houtinsectenbestrijding, ventilatieverbetering, optrekkend vochtbestrijding, kruipruimte-isolatie, zandaanvulling, bouwkundig vloerherstel en/of complete vloervervanging met de nieuwste materialen. Voorafgaande aan het onderzoek kunnen wij ook zorg dragen voor een eventuele asbestinventarisatie.

Het onderzoek
Voor de juiste diagnose voert Van Lierop in de kruipruimte metingen uit naar de relatieve luchtvochtigheid, houtvochtgehalte, temperatuur en luchtstroming.  Daarnaast brengt ons vakpersoneel eventuele aantasting door houtaantastende insecten, zwam en vocht in kaart.
Aan de hand van een heldere rapportage voorzien van foto's en tekeningen kunt u de juiste vervolgstappen bepalen.

Vakmanschap voor een gezond leefklimaat en energiebesparing
Van Lierop voert een curatieve behandeling uit op de door zwam aangetaste muurdelen. Het is belangrijk de kruipruimte op te schonen van organische afval en houtresten omdat dit zwamaantasting in de toekomst voorkomt. Vervolgens brengen wij een energiebesparende en vochtwerende bodemafsluiter aan, in de vorm van onze eigen ISOCHIPS® of ISOPARELS®. Indien nodig brengen wij eerste een nieuwe laag schoon zand aan. Ook wordt gekeken naar het optimaliseren van de ventilatie door het aanbrengen van extra of nieuwe ventilatieroosters of door enkele roosters dicht te maken.
Om vervangingskosten van de balklaag en vloerhout tot een minimum te beperken, werken wij volgens de regel: ‘wat goed is blijft’.  Hierdoor brengen soms geheel en soms gedeeltelijk een nieuwe balklaag en vloerhout aan. Onaangetast en nieuw aangebracht hout krijgt een preventieve behandeling. Bij een complete vloervervanging, heeft u de keuze uit alle vloertypen die op de markt voorhanden zijn.

Tijdig ingrijpen voorkomt gevolgschade en oponthoud in een later stadium en zorgt voor een geslaagde kruipruimterenovatie tegen zo laag mogelijke kosten. Wij zorgen ervoor dat de vloer en kruipruimte weer talloze jaren mee gaan. Tevreden bewoners in een woning met een gezond en veilig leefklimaat, waar de thermostaat een paar graden lager kan.

  

Meer informatie: https://www.vanlierop.nl/Vastgoedbeheer/onderzoek

 

Nieuws

Over ons

Historie

Projecten

Referenties

WKA

Vacatures

Privacyverklaring

Cookies

Brochure

FAQ

Veiligheid en kwaliteit

  • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  • FSC
  • ISO 9001 VCA
  • KOMO
  • Keurmerk Plaagdier Management
  • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg