Renoveren en restaureren

Wij streven naar de hoogste kwaliteit en hiernaast het renovatie- of restauratieproces van uw (monumentaal)vastgoed optimaal te beheersen. Onze LEAN filosofie sluit hier naadloos op aan. Daarnaast streven wij naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als specialist in ons vakgebied heeft duurzaam renoveren en restaureren voor ons hoge prioriteit. Wij zijn ISO-9001 en VCA* gecertificeerd.

Waarom Van Lierop

  • Meer dan 60 jaar ervaring.
  • Volledig gecertificeerd.
  • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
  • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
  • ​Meerjarige garanties.

Speciaal voor woningbezit tot 1980 en afgestemd op strategisch beleid van corporaties, renovatieaannemers, beleggingsinstellingen, vastgoedbeheerders, VvE's en gemeenten hebben wij een aanpak voor seriematig kruipruimteonderhoud opgezet. Renovatie, Onderhoud of Groot Onderhoud (ROGO). Goede communicatie, vakbekwaamheid en flexibiliteit maken Van Lierop tot een uitstekende co-maker in een ketensamenwerking bij grote en kleine renovaties.

Met de grootste zorg voor uw (rijks)monument

Niet alleen zijn wij al meer dan 60 jaar dé expert op het gebied van houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten, maar ook partner Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ERM en wij garanderen een zo hoog mogelijke kwaliteit als het gaat om restauratie- en bestrijdingswerkzaamheden in monumenten. Wij zijn in het bezit van Keurmerk Nederlandse Vereniging Plaagdier Management Bedrijven NVPB en Keurmerk van de stichting Keurmerk Plaagdier Management KPMB. Gecertificeerd voor Integrated Pest Management Houtbescherming Monumenten IPM via de KPMB. Daarnaast werken wij volgens uitvoeringsrichtlijn URL5001, waarin bijzondere afspraken zijn vastgelegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over werkzaamheden voor de bestrijding van houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten historische waardevolle panden.

ERM: ‘monumenten én hun eigenaren zijn gebaat bij het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen voor hoogwaardig vakmanschap bij restauraties’.

Goed onderzoek een duurzame start

Het loont om Van Lierop vanaf het begin te betrekken bij uw renovatieproject. Wij hebben ruime ervaring met het in beeld brengen van de onderhoudsstatus van woningen. Het accent ligt hierbij op de kruipruimte. Om het heersende klimaat te bepalen doen wij metingen naar de vochtigheidsgraad en het ventilatieniveau. Wij brengen per woning in kaart of er sporen zijn van zwamgroei of houtaantastende insecten en waar deze zich bevinden.

Eén aanspreekpunt

Voor bewoners betekent de woning verbeteren: vreemde over de vloer, rommel, overlast en zorgen over schade aan bezittingen. Deze zorgen maken het draagvlak voor renovatie vaak klein. Uit ervaring weten wij dat door goede communicatie deze problemen voorkomen kunnen worden.

Uitvoering in eigen beheer

Alle werkzaamheden worden door onze eigen vakbekwame medewerkers uitgevoerd. Onze medewerkers zijn getraind in de omgang met huurders/bewoners. Hiervoor hebben wij gedragsnormen opgesteld. 

Aftercare en garantie bij één partij

De garantieaansprakelijkheid ligt bij één partij. Dit vereenvoudigd de aftercare en het oplossen van een eventuele klacht na oplevering. U ontvangt van ons garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden. Voorafgaand aan of na een renovatie kan het zinvol zijn de conditie van de woningen te monitoren. Hiervoor bieden wij onderhoudsabonnementen aan.

Wat kan Van Lierop voor u betekenen?

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.