Vochtoverlast in kelder Amsterdam

Kelder en souterrrain vochtvrij

Ernstige vochtoverlast maakt kelders en souterrains onbruikbaar en heeft gevolgen voor de waarde van uw pand. Van Lierop heeft jarenlange ervaring in het opsporen en verhelpen van de oorzaken van vochtproblemen. Wij beschikken over alle benodigde technieken en ervaring om de oorzaken van wateroverlast te verhelpen en uw kelder of souterrain blijvend waterdicht te maken.

Zorgvuldig onderzoek door dé expert loont

Wanneer u een kelderruimte wilt gaan opknappen is zorgvuldig onderzoek door een expert naar de oorzaak van vocht van groot belang. Bij vochtoverlast denken wij aan: afbladeren van stucwerk, zoutuittreding, waterinfiltratie door wanden en/of vloeren, stank, schimmel en muffe lucht en betonrot door condensvorming. In veel gevallen is er sprake van water dat drukt tegen de keldermuur en/of vloer, of binnendringt ter plaatste van de kim, dit is de aansluiting met de muur en vloer. Aan de hand van gedegen onderzoek tijdens een vrijblijvende inspectie, stellen wij de oorzaak van het vochtprobleem vast. Vochtwering is maatwerk en het is vaak een combinatie van oorzaken die leiden tot vochtproblemen.
Wij vinden samen met u de juiste balans tussen investering en de oplossing van uw vochtprobleem.

Vele oorzaken van wateroverlast in kelders en souterrain

 • Hoge grondwaterstand in combinatie met een matige kwaliteit wanden en vloeren.
 • Onvoldoende vochtbestendige muren of bestaande afwerklagen.
 • Lekkages aan leidingen of hemelwaterafvoeren.
 • Open leiding doorvoeren.
 • Terrein afwatering naar de gevel toe in plaats van er van af.
 • Ontbreken van drainage of het niet functioneren hiervan.
 • Ontbreken van ventilatie of onvoldoende ventilatie.
 • Zetting in fundaties.
 • Bouwfouten in opbouw vloer en wand zoals grindnesten of ontbreken van kimband.

Van Lierop - een duurzame oplossing voor al uw vochtproblemen

Na onderzoek ter plaatse, stellen wij een herstelplan en offerte voor u op. Afhankelijk van de gevonden oorzaken hebben wij onderstaande oplossingen voor u:

 • Weringsmaatregelen vanaf de buitenzijde.
 • Afdichting middels injecteertechniek.
 • Afdichting middels vlakafdichtingssystemen.
 • Aanbrengen drainage.
 • Sloop en herstel bestaande keldervloeren.
 • Ventilatie verbeteringen.
 • Betonreparate: onderzoek naar dekkingsgraad, betonschade repareren, beton spachtelen, bewapening blootleggen en ontroesten.
 • Afwerken wanden met vochtregulerend stucwerk.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, of u kunt een vrijblijvende inspectie aanvragen.


De website www.vanlierop.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.Accepteren Meer informatie