Vochtproblemen herkennen in uw woning

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend probleem dat vervelende gevolgen kan hebben. Grondvocht bevat vaak schadelijke zouten die achterblijven op de muur nadat het vocht verdampt is. Te veel vocht in huis merkt u aan bladderende muurverf, afbrokkelend pleisterwerk, rotte vloerbalkkoppen en zoutuitbloeiingen. Vochtige en natte muren veroorzaken erg veel warmteverlies, een onbehaaglijk binnenklimaat en verlagen de levensduur van het gebouw. Kelders kunnen zelfs onbruikbaar worden en er kan zwam ontstaan in begane grondvloeren als gevolg van overlast van veel vocht in huis. Het oplossen van vochtproblemen is vakwerk en u kunt hier altijd het beste een specialist voor inschakelen. 

   

  

Van Lierop voor blijvende vochtoplossingen

 • Vakkundige inspectie.
 • Meer dan 60 jaar ervaring.
 • Van deskundig advies door vakpersoneel tot complete uitvoering.
 • Duurzame oplossingen en gebruik van hoogwaardige materialen.
 • ​Meerjarige garanties.

Gezond leefklimaat begint in de kruipruimte

Vochtoverlast onder de begane grondvloer komt vaak voor en heeft veel negatieve gevolgen voor het leefklimaat boven de vloer. Hierdoor kunnen diverse vervelende problemen ontstaan zoals zwamaantasting (houtrot) in de begane grondvloer. Een droge kruipruimte betekent het behoud van de constructie en energiebesparing door goede isolatiewaarden. Tijdig ingrijpen voorkomt grote schade en zorgt voor een geslaagde renovatie van uw kruipruimte tegen zo laag mogelijke kosten. De vloer en kruipruimte kunnen dan weer talloze jaren mee.

Oorzaken van een vochtige kruipruimte

 • Vochtige fundering door capillaire werking of doorslaand vocht.
 • Lekkage van rioleringen door roestende ophangbeugels*.
 • Verzakking van de bodemafsluiting brengt grondwater aan het oppervlak.
 • Extreme regenval veroorzaakt hogere grondwaterstand.
 • Lekkage van waterleiding*.
 • Onvoldoende ventilatie.

*lekkages dienen eerst opgelost te worden alvorens een inspectie kan plaatsvinden.

De gevolgen van een vochtige kruipruimte

 • Lage score op het energielabel en een hoge energierekening.
 • Hoge CO2 uitstoot.
 • Koude begane grondvloer en een muffe lucht in de woning.
 • Ontstaan van houtrot aan vloerbalken en zwamgroei op en in muren.
 • Roest aan stalen vloerbalken en leidingwerk en betonrot.
 • Ongedierte zoals muggen, slakken en zilvervisjes.
 • Loslatend behang en stucwerk.
 • Zoutuitbloeiingen.
 • Bruinrot in plinten.

Hoe lossen wij vocht in uw woning op

De oorzaken van overmatig vocht in de kruipruimte moeten uiteraard worden weggenomen om het leefklimaat boven de vloer te verbeteren. Met ons uitgebreide dienstenpakket verhelpen wij als specialist op dit gebied, blijvend uw vochtproblemen. Daarnaast adviseren wij in veel gevallen, na onze werkzaamheden de kruipruimtebodem te voorzien van een laag schelpen of ISOCHIPS®. Het aanbrengen van minimaal 25 cm bodemisolatie bespaart energie en reduceert de CO2 uitstoot. Tevens wordt de luchtvochtigheid in de kruipruimte en in de bovenliggende woning verlaagd. Een droge kruipruimte betekent het behoud van de constructie en is beter voor de gezondheid van de bewoners. 

Wij informeren u graag verder of vraag een inspectie aan.
 


Vochtproblemen herkennen

Veiligheid en kwaliteit

 • Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
 • FSC
 • ISO 9001 VCA
 • KOMO
 • Keurmerk Plaagdier Management
 • Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg